Po rokoch v novom webovom ,,šate"...

1. marca 2016 sme dali do užívania novú webovú stránku našej spoločnosti, ktorá zmenila dizajn starej, ktorá k tomuto dátumu ukončila svoju činnosť. Tak ako po minulé roky bude mať adresu www.vilija.sk s odkazom na Senicu a na Čadcu. Každý návštevník si môže zvoliť, či sa chce dostať z hlavnej stránky na Kysucké alebo Senické pekárne. Čo na našej ,,senickej stránke” nájdete? Základné informácie o našej spoločnosti, históriu, informácie o našej obchodnej značke, zaujímavé články, ciele a najnovšie aktivity našej spoločnosti, naše produkty, informácie o našej podnikovej predajni, kontakty a iné. Veľký priestor bude venovaný hlavne našim súčasným výrobkom a novinkám, ktoré uvádzame na trh a dáme Vám podnet, kde si tieto výrobky môžete zakúpiť. Okrem alergénov nájdete u každého jedného výrobku aj jeho výživové hodnoty. Ak práve hľadáte prácu, na stránke nájdete ponuku voľných pracovných miest v našej spoločnosti. Webová stránka má priame prepojenie so stránkou Senických a skalických pekární, a. s. na Facebooku. Veríme, že aj toto prepojenie so sociálnou sieťou zvýši počet návštev na stránke a tá bude pre širokú verejnosť príjemným spestrením. Na nás tvorcoch je, aby bola zaujímavá a často aktualizovaná…

Nájdete nás aj na Sociálnych sieťach:

Vilija aktuality

  • MINISTERKA ROKOVALA SO ZÁSTUPCAMI PEKÁROV… / 3.05. 2016

    Zástupcovia slovenských pekárov a cukrárov sa stretli s novou ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou...

  • OCHUTNÁVKY V PLNOM PRÚDE… / 20.04. 2016

    Zákazníci výrobky ,,Vilija" žiadajú a kupujú. Pre nás je to najlepšie vysvedčenie a reklama!!! Prebiehajúce ochutnávky tiež k tomu prispievajú.

Všetky aktuality
Všetky práva vyhradené Kysucké pekárne, a.s. a Senické a skalické pekárne, a.s., 2015 Pre partnerov
It's our experience FALUR + Trendis