Informácia k realizácií projektu z fondov EÚ.

Modernizácia výrobnej linky na chleba

Naša spoločnosť začala s realizáciou projektu „ Modernizácia výrobnej linky na chleba“, ktorý  bol schválený Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie č. 4.  Investície do hmotného majetku, podopatrenie č. 4. 2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj  poľnohospodárskych výrobkov. Projekt  bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 35 % z celkových oprávnených nákladov.

„Modernizácia výrobnej linky na chleba“ obsahuje nákup  inovatívnej pekárskej technológie: špirálové miešače na kvas a cesto, stacionárny preklápač dieži, predkysiareň na klonky cesta, kontinuálnu chlebovú kysiareň, fixný vyklápací stôl, pásovú tunelovú pec, sústavu modulárnych výstupných dopravníkov.

Realizácia projektu začala demontážou existujúcich zariadení  dňa 2.7.2016. Montáž nových zariadení začala 11.7.2016 a stále trvá. Predpokladané ukončenie bolo naplánované na 2.8.2016, z dôvodu meškania dodávky horáku od spoločnosti Weishaupt GmbH je posunutý na 9.8.2016.

Nájdete nás aj na Sociálnych sieťach:
Všetky práva vyhradené Kysucké pekárne, a.s. a Senické a skalické pekárne, a.s., 2015 Pre partnerov
It's our experience FALUR + Trendis