Kolotoč lacného pečiva sa láme v základoch

Nízke ceny, nedostatok pracovníkov i starnúci majitelia sú ťažko zvládnuteľným rébusom.

článok TREND

článok TREND

článok TREND

článok TREND

 

Prameň: TREND 8. JÚNA 2017

Nájdete nás aj na Sociálnych sieťach:
Všetky práva vyhradené Kysucké pekárne, a.s. a Senické a skalické pekárne, a.s., 2015 Pre partnerov
It's our experience FALUR + Trendis