MINISTERKA ROKOVALA SO ZÁSTUPCAMI PEKÁROV…

Zástupcovia slovenských pekárov a cukrárov sa stretli s novou ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou...

Podpora pekárenského sektora, férové podmienky pre spracovateľov, zvyšovanie kvality potravín v regáloch, ale aj zníženie administratívnej záťaže pri čerpaní fondov, boli hlavné témy rokovania ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) Gabriely Matečnej so zástupcami slovenských pekárov a cukrárov.

„Teší ma, že približne 70 percent pekárenských výrobkov na trhu je z domácej produkcie,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná na stretnutí. „Väčšinou sú kvalitnejšie ako mnohé výrobky zo zahraničia.“ Podľa Vojtecha Gottschalla, predsedu predstavenstva Cechu pekárov a cukrárov z regiónu západného Slovenska, pekárenský sektor na Slovensku zamestnáva približne 20 tisíc ľudí v 700 prevádzkach. „Dávame šancu aj ľuďom z marginalizovaných skupín s nižším vzdelaním,“ uviedol Gottschall. „Pozitívne je, že podmienky na prácu sa za posledných 20 rokov zlepšili.“

Témou rokovania bola aj otázka využitia prostriedkov z fondov Európskej únie. Aj napriek tomu, že približne 70-80 percent nenávratných finančných prostriedkov z výziev je už z minulosti zakontrahovaných, ostáva podľa ministerky ešte priestor na ďalšie výzvy. „Prioritne sa chceme zamerať na podporu malých a mladých spracovateľov. Našim cieľom je zároveň znížiť administratívnu záťaž a zjednodušiť podávanie žiadostí z fondov,“ uviedla ministerka. Zároveň pripomenula, že otvorená je aj výzva na ministerstve hospodárstva na podporu inovácií, ktorú môžu využiť aj pekári. Pekári tiež navrhujú, aby sa zmenil zákonník práce a umožnil lepšie zamestnávanie na dohodu a brigádnické práce. Rovnako požadujú zrušenie povinnosti pracovnej zdravotnej služby, ktorá nepriniesla pre tento sektor žiadne zlepšenie. Ministerka Gabriela Matečná bude rokovať o načrtnutých témach so zodpovednými ministrami.

 Dôležitou témou, ktorou sa ministerstvo aj pekári budú spoločne zaoberať, je obchodná politika veľkých reťazcov. Podľa zástupcov pekárov totiž reťazce nútia spracovateľov znižovať ceny, čo sa premieta do znižovania kvality potravín. „Následkom toho je napríklad v makovom koláči menej maku alebo namiesto plnotučného mlieka sa dáva do výrobku mlieko odstredené,“ vyhlásili pekári. Riešením by mohla byť podľa ministerky Gabriely Matečnej prísnejšia kontrola, aby reťazce nenakupovali od spracovateľov výrobky pod ekonomicky oprávnené náklady. To už umožňuje existujúca legislatíva. „Našou spoločnou prioritou je, aby spotrebitelia nakupovali v obchodoch kvalitné a zdravé potraviny,“ vyhlásila na záver stretnutia ministerka Gabriela Matečná.

Rokovania sa zúčastnili zástupcovia Cechu pekárov a cukrárov, Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov a Únie priemyselných pekárov.

Zdroj: Tlačová správa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Nájdete nás aj na Sociálnych sieťach:
Všetky práva vyhradené Kysucké pekárne, a.s. a Senické a skalické pekárne, a.s., 2015 Pre partnerov
It's our experience FALUR + Trendis