Ciele spoločnosti

Hlavné ciele spoločnosti

  • Spokojní zákazníci
  • Včasný a spoľahlivý systém rozvozu našich výrobkov
  • Čerstvé pečivo niekoľko krát denne vo Vašej predajni
  • Naši zákazníci rozhodujú o sortimente a kvalite
  • Korektné vzťahy s našimi dodávateľmi
  • Vzdelávanie pracovníkov a zavádzanie nových postupov zabezpečuje rast kvality
  • Zisky investujeme predovšetkým do moderných technológií
  • Budovaním obchodnej značky Vilija zvyšujeme počet spokojných zákazníkov
Nájdete nás aj na Sociálnych sieťach:
Všetky práva vyhradené Kysucké pekárne, a.s. a Senické a skalické pekárne, a.s., 2015 Pre partnerov
It's our experience FALUR + Trendis