Ocenili naše výrobky

Dňa 18.8.2016 sme si pri príležitosti konania medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX 2016 prevzali z rúk ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriely Matečnej rozhodnutie o udelení ZNAČKY KVALITY SK GOLD na výrobky Konzumný chlieb KB 450 g, Konzumný chlieb KB 1000 g, Zemiakový chlieb KB 450 g a Zemiakový chlieb KB 1000 g. Zároveň sme si prevzali aj rozhodnutie o udelení ZNAČKY KVALITY SK na výrobky Sendvič krájaný 400 g a Vianočka s hrozienkami balená 350 g.

Nájdete nás aj na Sociálnych sieťach:
Všetky práva vyhradené Kysucké pekárne, a.s. a Senické a skalické pekárne, a.s., 2015 Pre partnerov
It's our experience FALUR + Trendis